i samarbeid med

Å finne verdier og verdigrunnlag

Finne verdier og verdigrunnlag

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø      

Verdier og verdigrunnlag sier noe om det som er viktig for deg som enkeltperson, eller for organisasjonen eller produksjonen du er en del av.

  • Hva tror vi på?
  • Hvilke holdninger og indre innstillinger driver oss?
  • Hvilke eksterne og interne løfter fins innad i organisasjonen/produksjonen?
  • Hvilke verdier vil vi ta vare på og forsterke?
  • Hvilke verdier vil vi innføre?
  • Hvilke verdier vil vi forkaste?

Skal du arbeide med et prosjekt, er det alltid lurt å ta utgangspunkt i verdiene til organisasjonen man tilhører, slik at prosjektet blir en del av det organisasjonen står for.

 

Dette gjør du

Samle de ansatte i organisasjonen eller de som er involvert i produksjonen. Diskuter og kjør en lengre eller kortere prosess på hva som skal være deres felles verdier og verdigrunnlag. Hva er viktig for dere?

Et tips er å bli enige om maksimalt tre verdier. De forskjellige menneskene som er involvert har uansett forskjellige meninger om hva verdiene betyr for dem.

Når dere er blitt enige: Ta da en runde med hver enkelt og sjekk ut:

  • Hva betyr disse verdiene for deg?
  • Hva legger du i de verdiene dere er blitt enige om?
  • Hva gjør/kan du gjøre for å bidra til disse verdiene?

Jo mer konkrete dere blir, dess lettere blir det for den enkelte å «se seg selv» i verdiene og leve dem i praksis. Og det er dette som gir resultater.

Spørsmål til Lisbeth Wathne Svinø?

Send henne en e-post