i samarbeid med

Å finne et mål

Å finne et mål

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

En visjon kan for mange føles litt langt frem i tid. Det er derfor viktig å definere noen mål på veien mot å nå visjonen, eller man kan kalle det delmål på veien mot hovedmålet. Milepæler er også et begrep som ofte brukes. Det viktigste med dette arbeidet er å konkretisere i så stor grad som mulig hva dere ønsker å få til.

En god oppskrift som brukes i mange sammenhenger for å formulere mål, er SMART-modellen.

S Spesifikk Er målet spesifikt nok? Er det klart og tydelig?
M Målbart    Hvordan vet vi at vi har nådd målet? Hvordan måle dette?
A Attraktivt  Er dette en vinn-vinn-situasjon for de involverte?
R Realistisk, realiserbart  Er det mulig å få dette til? Er det realistisk?
T Tidsbegrenset Når skal målet nås?

I tillegg er det alltid lurt å formulere målene positivt.

Ikke si "vi skal ikke gå med underskudd".

Si heller: "Vi skal gå med overskudd".

For i størst mulig grad å kunne oppnå målet, bør en bestemme hvem som er involvert i målet, for eksempel: «Gunnar skal bli god». Det er også en god idé å se hvilke interessenter som er en del av organisasjonen eller produksjonen. Hva kan være et mål for dem?

Ved en elevforestilling:

  • Mål for elevene
  • Mål for publikum
  • Mål for media
  • Mål for lærerne

 

Dette gjør du

Kjør en prosess med involverte parter og diskuter hvilke mål dere skal ha. Dette skal være mål som vil bidra til at dere når visjonen. Lag gjerne et ansvarskart som viser hvem som har ansvar for hvilke mål, og til hvilket tidspunkt.

En annen innfallsvinkel er å bli enige om hva dere ønsker å evaluere, for så å sette mål i forhold til dette.

Les også: Evalering (eget menypunkt under Fra idé til presentasjon)

Spørsmål til Lisbeth Wathne Svinø?

Send henne en e-post