i samarbeid med

Å finne en visjon

Å finne en versjon

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

Begrepet «visjon» forteller noe om en ledestjerne, fremtidsdrøm, hovedmål eller et langtidsmål.

"Drivkraften i den rette visjon gir mennesker energi og hengivenhet,

skaper mening i medarbeidernes liv, setter mål for kvalitet og bygger bro mellom nåtid og fremtid." (Burt Nanus)

En visjon kan være et mentalt bilde av en fremtidig ønsket situasjon, 5-10 år frem i tid, eller eventuelt det målet som settes lengst frem i tid.

"Vi skal sende en mann til månen og bringe ham tilbake til jorden i live, før dette årtiets slutt." (John F. Kennedy, 1961)

Andre eksempler

 • SAS: To make life easier for Scandinavian’s frequent travellers
 • Nordic Choice Hotels: Med Energi, Mot og Begeistring skaper vi en bedre verden. We care!
 • Hurtigruta: Ekte opplevelser i unike farvann
 • KIWI minipris: Den grønne fremtidsbutikken
 • XXL: Vi kjøper stort, du kjøper billig!
 • Posten Norge: Vi lever av å levere!

En visjon bør være kort, og kan gjerne ha noen av disse kjennetegnene:

 • Gir energi og arbeidsglede
 • Appellerer til intuisjon og rasjonalitet
 • Peker ut retning – hvor skal vi?
 • Er et samlingsmerke
 • Er en grunn til å gå på arbeid hver dag – gir mening
 • Er barrierebrytende

Hva slags visjon trigger deg, din organisasjon eller din produksjon?

Dette gjør du

Samle de ansatte i organisasjonen eller de som er involvert i produksjonen. Diskuter og kjør en lengre eller kortere prosess på hva som skal være deres felles visjon.

Ta deretter en runde med hver enkelt og sjekk ut følgende:

 • Hva betyr denne visjonen for deg?
 • Hva gjør/kan du gjøre for å bidra til denne visjonen?

Jo mer konkrete dere blir, dess lettere blir det for den enkelte å «se seg selv» i visjonen og leve den i praksis. Og det er dette som gir resultater.