i samarbeid med

Visjoner og verdier

Visjoner og verdier

 

Tekst: Norsk kulturskoleråd

Denne delen handler ikke om selve innholdet i det arbeidet som gjøres i kulturskolene hver dag, men om grunnlaget og fundamentet for det viktige arbeidet som gjøres, gjennom verdier, visjoner og mål for virksomheten.

Så er noe av hensikten med arbeidet at kunsten og kulturen skal nå mottakere, og den skal skape opplevelser for utøvere og publikum. Å synliggjøre det kulturskolene og andre innenfor dette feltet driver med, er helt vesentlig for å skape gode rammer, for å gjøre folk stolte, og for å fylle salene. Det skaper igjen et godt omdømme. For at samfunnet skal være i stand til å se den viktige kraften som ligger i kulturskolenes arbeid, må kulturskolene synes, og det må fortelles gode historier om det som skjer der, de som er elever der, de som jobber der, publikummet og så videre.

Sørg for at noen forteller de historiene dere vil skal fortelles om dere!

Les også: Å finne en visjon  /  Å finne verdier og verdigrunnlag / Å finne et mål  / Omdømme