i samarbeid med

Soundcloud

Soundcloud

Tekst: Lage Thune Myrberget

Soundcloud er en digital plattform hvor barn- og unge lytter til musikk. I motsetning til Spotify er Soundcloud en plattform hvor du kan kommenterer det du hører samt at du kan laste opp egne lyder.

Soundcloud er en global tjeneste for opplasting og avspilling av lyd. Det kan være egne arrangementer av andres sanger, egne sanger, podkast, lydeffekter eller kontentum. Du kan også kommentere lydfilene. Dette gir Soundcloud funksjonen av å være en sosial plattform.

I tillegg kan du følge artister. Du kan samle ulike sanger i egne spillelister. Disse spillelistene kan andre følge og du kan dele dem på egen blogg eller sosiale kanaler.

Eksempel

Mens Kyrre Gørvell-Dahll var kulturskoleelev i Bergen begynte han å laste opp egne arrangementer og sanger på Soundcloud. Sju år senere hadde han en omsetning på 219 millioner kroner og er blitt et stilmessig varemerke i pophistorien gjennom artistnavnet Kygo.

Soundcloud er en karrierevei. 

Du kan lytte til lyd på Soundcloud gratis. Du kan laste opp inntil tre timer gratis. Utover det betaler du cirka 1000 kroner per år for å laste opp ubegrenset med lydfiler.

Rettigheter

Når du publiserer en lydfil på Soundcloud har du to valg: Offentlig og privat.

  • Offentlig: Filen er søkbar og mulig å finne for alle
  • Privat: Bare de med lenken kan finne og høre på lydfilen. Filen kan deles i sosiale medier.

Det er den som laster opp som er ansvarlig for godkjenning av rettigheter til både musikk, tekst og fremføringen. Det er særlig kommersiell utnyttelse som beskyttes og håndheves.

Sett deg inn i Copyright og Creative Commons – relevante lenker fins nederst i artikkelen.

Relevans for kulturskole

Soundcloud har et stort potensial for kulturskoler. Skolen kan etablere en egen kanal. Dere kan like elevers egne kanaler. Følge tidligere elever. Vise frem kvalitet fra nåværende elever. Lytte og kommentere det elever legger ut. Skolen lære om å utvikle digital identitet.

På denne måten får kulturskolen mer kunnskap og forståelse av elevenes plattform for lytting, samt at kulturskolen kan bidra med vurdering og kvalitet.

Podkast

Soundcloud kan også være en kanal for å dele kulturskolens faglighet. Skolen kan legge ut opptak av samtaler, møter, debatter, konserter og annet lydmateriell som er relevant for skolens innhold, drift, faglige utvikling og samfunnsrelevans. Test - vurder - korriger - test.

Eksempel

I arbeidet med digital strategi for Norsk kulturskoleråd ble det etablert en egen podkastserie. Enkle opptak med mobiltelefon, konferanser og fagseminar ble lagt ut. Hør på det her.   

Digital didaktikk

Kulturskolelærere kan bruke Soundcloud til å legge ut lydopptak. Ved å benytte kommentarfunksjonen kan man gi tilbakemeldinger. Elever kan vurdere elever. Lærere kan vurdere elever, og elever kan vurdere lærere.

Soundcloudkonsert

Her finner dere oppskriften på hvordan kulturskolen kan bruke Soundcloud til å lage en lyttekonsert. Det er Lage Thune Myrberget som står bak dette prosjektet. Du finner all beskrivelse her. 

Eksterne kilder: Opphavsrett/Copyright (artikkel på patenstyret.no)  / creativecommons.org  /  soundcloud.com

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her