i samarbeid med

Kulturskoleelever som ressurs

Kulturskoleelever som ressurs

Tekst: Sigrun Agøy Engum og Lage Thune Myrberget

Dagens barn og unge har vokst opp med sosiale medier og har en helt unik forståelse og innsikt i disse mediene. Derfor kan det være klokt å involvere elevene til selv å dekke livet på kulturskolen.

Hvordan

  • En kan opprette en egen mediegruppe – disse kan også eventuelt få lære litt om kommunikasjon, å ta bilder osv.
  • En kan gi enkelte, tiltrodde elever administrasjonsrettigheter over de sosiale medier-kontiene til kulturskolen. Her kan en da velge ut de en mener vil forvalte disse kanalene best.

Eksempler på hva elevene kan gjøre

  • Legge ut bilder og videoer fra øving, forestillingsforberedelser og fremføringer.
  • Lage Snapchat-historier fra før, under og etter en forestilling.
  • Dele egne tips og erfaringer fra livet på kulturskolen
  • Presentere hverandre og lærerne.
  • Lage promoteringsvideoer for forestillingene sine.

Husk å merke alle elevpostinger med eleven som avsender. På denne måten vil omdømme til kulturskolen knyttes til kvaliteten og mangfoldet i det pedagogiske arbeidet og ikke selve medieinnholdet.

Vær våken for kvalitet i elevinnholdet. Noen må beskyttes mot seg selv.

Viktig

  • Gi barna frihet, men pass på at ikke de sosiale mediene misbrukes. Vær selv oppdatert på hva som skjer i de kanalene du har overlatt til elevene.
  • Alle sosiale medier har 13-års aldersgrense, så sørg for at ingen av de ansvarlige ungdommene er yngre enn dette.
  • Sørg for at foreldrene har godkjent at det legges ut bilder av barna deres, før slike bilder publiseres på nett.

Eierskap til rettigheter skal også vurderes når elever produsere medieinnhold på sosiale digitale plattformer.

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her