i samarbeid med

Pressemelding - huskeliste

Pressemelding – huskeliste

Tekst: Anne Berentsen, Kulturmeglerne

1) Skriv feilfritt og poengtert, kort og enkelt!

2) Lag en appellerende tittel! Husk avsender og dato over tittelen.

3) Form: Hovedtittel, deretter en kort ingress (to-fire setninger, hovedtrekk i saken), så følger brødtekst (utfyllende informasjon, det viktigste øverst i teksten). Skriv korte avsnitt, bruk gjerne mellomtitler for å tydeliggjøre budskapet. Til sammen én A4-side.

4) Sett gjerne inn en kort, punktvis faktaboks om prosjektet/arrangementet, arrangøren, medvirkende, litt historikk o.l. nederst i meldingen.

5) Bruk gjerne sitater fra personer som er involvert i prosjektet.

6) Sett inn navn og kontaktinformasjon på personer som kan kontaktes for mer informasjon. Disse må selvsagt være tilgjengelige når pressemeldingen går ut.

7) Husk et godt bilde, i jpg-format som illustrasjon. Ikke send som høyoppløselig fil, men legg ved i teksten i liten versjon. Henvis til hvor høyoppløselig versjon av bildet til trykk kan lastes ned, eller hvem som kan kontaktes for å få bildet tilsendt. Husk å merke bildet med fotografens navn og hvem som er avbildet. Alle som er med på bildet, må ha gitt godkjenning for bruk.

8) Før utsendelse: La andre lese gjennom!

9) Ved utsendelse: Bruk blindkopifeltet hvis du sender til mange, ikke til-feltet. Legg teksten pent inn direkte i e-posten, ikke som vedlegg.

Utsendelsestidspunkt: Det beste er å sende tidlig i uken, tidlig på dagen, gjerne en ukes tid før arrangementet. (Bad news Friday – Good news Monday …)

Relevante dokument: Eksempler på pressemeldinger kan du finne her:

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her