i samarbeid med

Pressearbeid - huskeliste

Pressearbeid - huskeliste

Tekst: Anne Berentsen, Kulturmeglerne

1) Lag en presseliste

Det primære verktøyet for kontakt med pressen er en oppdatert liste over gode pressekontakter. Dette gjelder både til bruk for utsendelse av pressemeldinger og til personlig kontakt. Som regel lønner det seg å kontakte reportasjeleder eller vaktsjef, men følg gjerne med i de aktuelle avisene/mediene og bygg opp en egen kontaktliste. Hvem skriver om hva? Merk deg byline (navn på journalisten som har skrevet saken) og e-postadresser til de som kan virke aktuelle for deg. Kanskje kan de ha interesse av prosjektet ditt? Mange medier har en side med oversikt over ansatte med kontaktinformasjon. Legg gjerne navnene inn i et eget dokument (e-post og telefon), og hold informasjonen i presselisten ved like.

Merk: Sjekk gjerne med kommunen om dere kan få tilgang til deres presselister. Kanskje har de en informasjonsavdeling som kan være behjelpelige med å sende ut en pressemelding for dere, eller gi dere råd om hvilket medium eller hvilken journalist dere kan kontakte?

2) «For pressen»

Dersom dere har egne hjemmesider: Vurder om dere kan opprette et eget sted for pressen på nettsiden, med tydelig lenke fra førstesiden. Det vil gjøre det lettere for interesserte journalister å finne informasjon. Der kan dere legge høyoppløselige bilder som pressen kan laste ned (tidløse bilder, eller aktuelle bilder til et gitt arrangement), eventuelle pressemeldinger, årsmeldinger og faktainformasjon.

3) Kjenn mediene

Kjennskap til nyhetskriterier og de aktuelle medienes prioriteringer gjør det enklere å komme i en fornuftig dialog med journalister. Kartlegg mediene i ditt nærområde og gjør deg kjent med «KVISA», da er mye vunnet. KVISA er en kort huskeregel for pressens nyhetskriterier, altså hvilke faktorer journalister leter etter i hver enkelt sak. Hvilken nyhetsverdi har ditt arrangement?

K = Konflikt

V = Vesentlighet

I = Identifikasjon

S = Sensasjon

A = Aktualitet

Mediene behandler kriteriene ulikt, men jo flere nyhetskriterier du kan finne igjen i ditt prosjekt, dess større sannsynlighet er det at du har en god sak. Søk gjerne på «nyhetskriterier» på internett eller se mer om dette i Ressursbank.

Les også: Ressursbank

4) Finn de gode historiene

Pressen vil gjerne være med på noe som skjer. De ønsker ofte reportasje- og billedmuligheter, ikke kun et intervjuobjekt. Og de vil gjerne være alene om å få tilbudet (eksklusivitet). Hva kan du gjøre for å skape interesse hos pressen? Kan du invitere en journalist til en generalprøve før arrangementet? Ved større arrangementer kan du gjerne lage en liten presseplan der du lister opp alle gode ideer (vinklinger) og hvem som kontaktes om hvilken vinkling. Jo flere historier dere kan finne i prosjektet, dess flere medier kan dere kontakte. Husk nyhetskriteriene!

Les også: Presseplan - mal

5) Den vanskelige telefonen

Mange vil vegre seg for å ta opp telefonen og presentere seg selv og sitt prosjekt til en halvinteressert og travel journalist. Man kan kvie seg for å mase og er redd for laber interesse i den andre enden av røret. De fleste som ringer pressen om en sak en gang iblant må venne seg til å få «nei, takk». Men plutselig en dag får man et begeistret «Ja!». Alle medier er glade for gode og relevante tips. Det skorter ofte på tid og muligheter, men det er verdt et forsøk! Du må gjerne sende en e-post, men som oftest må det telefonkontakt til for å få svar. E-posten kan du gjerne sende i etterkant av samtalen. Henvis i samtalen til at du skriver detaljer om tipset (kontaktinformasjon, bakgrunn, billedmuligheter, tid og sted o.l.) i e-posten. Så letter du arbeidet for journalisten.

Les også: Kulturmeglerne - Kommunikasjonsoppgaver (pdf)

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her