i samarbeid med

Randaberg kulturskole vant filmkonkurransen

2021 Filmkonkurranse 23.11.png
23.11.2021 Egil Hofsli (tekst)

STAVANGER: Det ble Randaberg kulturskole som gikk seierende ut av filmkonkurransen i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. Tett fulgt av kulturskolene i Stavanger og Time på delt andreplass.

Det kulturskoleutviklende Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland er på oppløpssida, og en kortfilmkonkurranse var blant de siste programpostene før prosjektet er helt i mål i desember 2021.

Nordea Norge og Norsk kulturskoleråd som arrangerer prosjektet, har vært raus med støtte i prosjektinnspurten. 15 kommuner har blant annet fått tildelt stimuleringsmidler. Dessuten ble en (kort)filmkonkurranse utlyst. Sju kommuner leverte konkurransebidrag, og etter en intern avstemning blant prosjektets deltakerkommuner, ble vinneren kåret. Randaberg kulturskole vant, og fikk 10 000 kroner i premie. Time og stavanger på delt andreplass fikk 6 250 kr hver.

Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland arrangeres av Nordea Norge og Norsk kulturskoleråd. Les mer om prosjektet her.

Konkurrerer med dokumentasjonsfilm

I denne konkurransen kunne hver av de prosjektdeltakende kulturskolene delta med én video som oppsummerer og formidler hvordan kulturskolen har arbeidet med det faglige innholdet i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. I samme video måtte det formidles hvordan de allerede mottatte 15 000 kronene benyttes.

Filmene skulle ha en varighet på mellom ett og to minutt.

Her er lenke til de tre filmene som ble premiert:

Kommune Lenke til film
Randaberg Lenke til YouTube
Stavanger Lenke til Facebook
Time Lenke til YouTube
Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.