i samarbeid med

Kortfilmkonkurranse i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland

2021 Filmlenkesak 16.11.png
16.11.2021 Egil Hofsli (tekst)

STAVANGER: Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland er på oppløpssida, men for de 22 deltakerkommunene er det ennå spennende og kulturskoleutviklende programposter igjen. En kortfilmkonkurranse er i gang – og deltakerkommunene er selv dommere.

Nordea Norge og Norsk kulturskoleråd som arrangerer prosjektet, har vært raus med støtte i prosjektinnspurten. 15 kommuner har blant annet fått tildelt 22 000 kroner hver i stimuleringsmidler. Nå er det altså en ny mulighet for mer økonomisk støtte for disse deltakerkommunene, En (kort)filmkonkurranse ble utlyst tidligere i høst og sju kommuner levert konkurransebidrag innen fristen 12. november. Nå begynner konkurransen  hver kommune stemmer på sine tre favoritter innen 22. november kl. 16.00. Filmene kan du også se du finner lenker til disse nederst i artikkelen.

Det venter premier til de tre filmene som får flest stemmer: 10 000 kroner til vinneren, 7 500 kr til nummer to, 5 000 kr til nummer tre.

Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland arrangeres av Nordea Norge og Norsk kulturskoleråd. Les mer om prosjektet her.

Konkurrerer med dokumentasjonsfilm

I denne konkurransen kan hver av de prosjektdeltakende kulturskolene delta ved å spille inn en video som oppsummerer og formidler hvordan kulturskolen har arbeidet med det faglige innholdet i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. I samme video må det formidles hvordan de allerede mottatt 22 000 kronene benyttes.

Prosjektledelsen sier følgende om hva de ønsker at filmene skal fortelle: «Det er ønskelig at innholdet i filmen knyttes til prosjektet på en eller annen måte. Filmen kan være en stemningsrapport som viser «pulsen» i din kulturskole. Den kan vise/fortelle om et gyllent øyeblikk. Den kan vise et spesielt samarbeid med ressurspersoner/kunstnere/organisasjoner i egen kommune».

Filmene skal ha en varighet på mellom ett og to minutt. Filmene skulle være innsendt innen 12. november, avstemning gjøres i perioden 16.–22. november og resultatet av avstemninga/bedømminga kunngjøres på et møte for prosjektledere og kulturskoleledere tirsdag 23. november samt på kulturskolebanken.no.

Her er lenker til de sju konkurrerende filmene

Kommune Lenke til film
Eigersund Lenke til Facebook
Klepp Lenke til YouTube
Randaberg Lenke til YouTube
Sauda Lenke til Facebook
Stavanger Lenke til Facebook
Time Lenke til YouTube
Tysvær Lenke til YouTube
Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.