i samarbeid med

Nordeas innovasjonsstipend

Lukk
Se årets kandidater (20)
Velg fylke:
 • Troms og Finnmark (2)
 • Nordland (2)
 • Trøndelag (3)
 • Møre og Romsdal (1)
 • Vestland (1)
 • Rogaland (2)
 • Vestfold og Telemark (3)
 • Viken (5)
 • Innlandet (1)
Troms og Finnmark kandidater:
 • Kvæfjord
 • Vadsø

Nordeas innovasjonsstipend

Nordea innovasjonsstipend – pålydende 100 000 kroner  skal fremme innovasjon i kulturskolen.

Nordeas innovasjonsstipend inngår i Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. Stipendet er opprettet av Nordea for å bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.

 • Nordeas innovasjonsstipend ble utdelt første gang i 2020, til Tynset kulturskole
 • Søknadsportalen for Nordeas innovasjonssstipend 2021 stengte 16. april
 • Offentliggjøring av stipendmottaker og utdeling av Nordeas innovasjonsstipend 2021 finner sted i august 2021, under Arendalsuka 2021

Oppmuntre til fornyelse

Nordeas innovasjonsstipend utdeles årlig, og stipendbeløpet på 100 000 kroner går til én kommunal kulturskole som velges ut av en jury etter en søknadsrunde.

Nordea ønsker å bidra til utvikling av landets kommunale kulturskoler. Stipendet er et supplement i et allerede innholdsrikt samarbeid mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd, der overordnet ramme er entreprenørskap, produksjon og formidling. Nettstedet kulturskolebanken.no er også en del av samarbeidet, som også synliggjør alle sidene ved Nordea-prosjektet KUL-TUR.

Samarbeidet mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd handler om kulturskolenes og bankens roller som samfunnsaktører. Gjennom Nordeas innovasjonsstipend har de et felles mål om å bidra til nytenking i kulturskolene og oppmuntre dem til enda mer å fokusere utvikling og innovasjon.

Definisjon av begrepet innovasjon

Stipendutdelerne definerer begrepet innovasjon på følgende vis:

Innovasjon handler om fornyelse, nyskaping og/eller forandring knyttet til produkt, tjenester, løsninger eller prosesser. Ofte tar innovasjon utgangspunkt i det å ville løse noe på en bedre måte, noe som ikke fungerer optimalt eller som har potensial til å kunne gjøres på en annen og mer hensiktsmessig måte. Dette kalles småstegsinnovasjon.

På den andre enden av innovasjonsskalaen finner en det som handler om å skape noe som ikke fins, eller som blir en radikalt endret måte å tilnærme seg en problemstilling på, i form av nye produkt, tjenester og/eller løsninger.

Hva innovasjon kan være i kulturskolen

Innovasjon i kulturskolen kan være å endre prosesser for å gjøre ting bedre eller gjøre noe smartere eller helt nytt. Her er noen mulige moment i spørsmålsform, til å reflektere ut fra før en eventuelt vurderer å søke Nordeas innovasjonsstipend:

 • Hvordan kan kulturskolen gjøres interessant for nye målgrupper?
 • Hvordan engasjere elever og lærere på tvers av fagfelt?
 • Hvordan holde engasjementet oppe hos elevene, også mellom undervisningstimene?
 • Hvordan synliggjøre kulturskolen som lokalt ressurssenter på en ny måte?
 • Hvordan bruke teknologi på nye måter?
 • Fins det nye samarbeidsformer og/eller samarbeidspartnere?
 • Hvordan inkludere mangfoldet?

Juryen for Nordeas innovasjonsstipend 2021

Juryen som skal vurdere søknadene på Nordeas innovasjonsstipend 2021, ledes av næringslivsleder og forfatter Anita Krohn Traaseth. Hun var blant annet administrerende direktør for Innovasjon Norge i perioden 2014–2019.

I juryen har Krohn Traaseth med seg Håvard Lindtvedt, sjef for Startup & Growth-avdelingen i Nordea, Une Tangen, seniorrådgiver i KS Forskning, innovasjon og digitalisering, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Juryens kriterier

 • I sitt arbeid vil juryen spesielt vektlegge
 • Helhetsinntrykket av løsningen. Juryen vil bli begeistret
 • Realismen i prosjektet – i forhold til budsjett og milepælsplan
 • Graden av målgruppens/innbyggernes medvirkning
 • Hvordan det eventuelt er tenkt samarbeid med andre aktører
 • Verdien for lokalsamfunnet
 • Hvordan søkeren beskriver hva som er nytt, nyttig og nyttiggjort

Stipendmottakerens forpliktelser

For at Nordeas innovasjonsstipend skal komme flere i kulturskolefeltet til nytte, vil kulturskolen som får Nordeas innovasjonsstipend være pålagt noen forpliktelser:

Dele informasjon om prosjektet og arbeidet med dette, dele både opp- og nedturer.

Utvikle noe materiell til undervisning, informasjon, inspirasjon o.l., som gjøres tilgjengelig for andre kulturskoler, også via kulturskolebanken.no.

Være tilgjengelig for foredrag og innlegg på ulike arenaer i regi av Nordea og Norsk kulturskoleråd, for å inspirere andre til å arbeide med innovasjon.

Les også: N3 (Nytt, nyttig, nyttiggjort) Artikkel på ks.no om N3 som beskriver hva innovasjon er samt er et prosessverktøy.

Les også: Velkommen til kommunesektorens innovasjonsverktøy Side på ks.no om innovasjon.

Les også: Artikkel om innovasjon og infrastruktur på regjeringen.no

Hør også: KS-podkasten «Der livet leves» – episode om innovasjon

Les også: – Lytt til ansatte, det kan det ble innovasjon av Intervju med Anita Krohn Traaseth, juryleder i 2020 og 2021

Les også:  Start gjerne med å spørre kulturskoleelevene Intervju med Håvard Lindtvedt, jurymedlem i 2020 og 2021

Les også: – Kulturskolene kan være viktige utviklingsaktører i kommunene Intervju med Morten Christiansen, jurymedlem i 2020 og 2021

Les også: – Start med å se på hva det kan være spennende å få til Intervju med Anne Romsaas, jurymedlem i 2020

Foto: Ramón Salinero/Unsplash

Disse 27 kulturskolene søker Nordeas innovasjonsstipend 2021

Her ser du hvor de 27 søkerne som har levert de 20 søknadene i 2021 er hjemmehørende kommune- og fylkesmessig.

Merk: Tre søknader er levert av to eller flere kulturskoler i fellesskap. I Nordland har kulturskolene i seks kommuner levert søknad sammen. De seks er Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. I Trøndelag har kulturskolene i Indre Fosen og Åfjord levert søknad sammen. I Innlandet har Elverum og Hamar levert en felles søknad.

 

 

Spørsmål om Nordeas innovasjonsstipend? Spør her!

Spør her!
Norsk kulturskoleråd

Lars Emil Johannessen

Prosjektleder for Nordea-prosjektet KUL-TUR og ansvarlig redaktør for kulturskolebanken.no.