i samarbeid med

Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland

Nordea-prosjektet KUL-TUR kommer i ny drakt i 2020. Etter flere runder der en håndfull kommuner har vært med i hver prosjektrunde, gikk det høsten 2019 ut invitasjon til samtlige kommuner i Rogaland om å delta i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. Hele 22 av 23 kommuner sa ja til å delta, og prosjektet starter opp i midten av januar 2020. 

Hele det toårige programmet tilbys kulturskolene kostnadsfritt. Bare reiseutgifter (til fire kursdager og fem prosjektledersamlinger) må deltakerne/deltakerskolene dekke selv.

Styrke kulturskolenes kompetanse

Nordea og Norsk kulturskoleråd – hver for seg og sammen – har et ønske om å være en viktig samfunnsaktør, lokal ressurs og bidragsyter i lokalsamfunnene rundt i landet. Samarbeidet mellom partene startet allerede i 2009. I høst ble en ny avtale signert, en avtale som gjelder for perioden 2020–2021, der Nordea er gitt opsjon på forlengelse av avtalen i inntil fem år fra og med 2022.

Partene ønsker gjennom dette prosjektet å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. Målsettingen er blant annet å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

Nytt element i avtalen: Entreprenørskap

I tråd med Nordeas nye strategi er entreprenørskap tatt inn i den nye avtalen, med tanke på at det blir en del av undervisningen i kulturskolene gjennom ulike aktiviteter.

Norsk kulturskoleråds samarbeid med Nordea inneholder fortsatt flere initiativ som dekker hele landet. Blant annet nettstedet kulturskolebanken.no - en verktøykasse for kulturproduksjoner, «Talent møter mentor» og kulturskolepris/-stipend.

Støtte fra fylkesavdelinga til mindre kulturskoler

Styret i Norsk kulturskoleråd Rogaland ønsker at alle kulturskolene i fylket får mulighet til å avslutte Nordea-prosjektet KUL-TUR med en større produksjon. For de minste kulturskolene kan dette være vanskelig å få til alene. Prosjektet vil derfor bidra med midler og/eller kompetanse slik at noen av de minste kommunene kan samarbeide om sine avslutningsforestillinger.

Les også: Brosjyre om Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland   /

Nordea-prosjektet KUL-TUR: Svært stor deltakelse i Rogaland (nyhetssak)

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her