i samarbeid med

Bidragsytere

Anne Berentsen

Partner og styreleder, Kulturmeglerne

Anne Berentsen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet 13 år i NRK. Hun har holdt en rekke kurs og foredrag om PR og kommunikasjon innenfor kulturfeltet og har jobbet med aktører som Talent Norge, Nobels Fredssenter, Rikskonsertene, Byrådsavdelingen for kultur og næring i Oslo kommune, Norsk Filminstitutt, Kulturbyen Stavanger 2008 samt med lanseringer av store produksjoner for en rekke film- og teaterprodusenter. Hun sitter i styret for stiftelsen Spin Off Forstudium i dans og har tidligere sittet i styret til Danseinformasjonen.

Anne Bryhn

Førstelektor ved OsloMet, koreograf, regissør m.m.

Hun er koreograf og pedagog med utdanning fra Statens Balletthøgskole og Høgskolen i Oslo, Institutt for estetiske fag, drama og teaterkommunikasjonslinjen.
Bryhn er førstelektor ved OsloMet, fak. TKD, inst.for Est.fag, Drama og Teater Kommunikasjon hvor hun er faglig ansvarlig for grunnfaget og Teater i Undervisningen (TiU). Hun underviser også på studiene maskespill, fortellerkunst, TiU, regi, praktisk-pedagogisk utdanning og master. Hun har rik og variert arbeiderfaring, som ballett- og dansepedagog, koreograf, regissør, dramaturg, 

Fabiola Charry

Rådgiver, Norsk kulturskoleråd

Fabiola Charry har arbeidet i Norsk kulturskoleråd i en årrekke. Hun har hatt flere prosjektlederoppgaver, spesielt innen sitt spesialfelt, visuell kunst. Charry har også vært med i prosjektledelsen for en rekke andre prosjekt og arrangement i regi av kulturskoleråd og var i sin tid kulturskolerådets fagkoordinator for visuell kunst. Fabiola Charry har en mastergrad i billedkunst fra fakultetet for arkitektur og billedkunst ved NTNU. Hun har også vært utøvende billedkunstner i mange år.

E-post: fabiola.charry@kulturskoleradet.noTelefon: +47 911 80 875

 

Sigrun Agøy Engum

Kommunikasjonsrådgiver og kreativt ansvarlig, Amnesty Norge

Sigrun Agøy Engums arbeidserfaring inkluderer blant annet kurs og foredrag om sosiale medier, utvikling av digitale strategier og planer, ide- og konseptutvikling til sosiale medier-kampanjer, hands on-arbeid med digitale kanaler for filmer, teatre, foreninger, med mer. Tidligere har hun jobbet som reporter og programleder i NRK P2, digitalsjef i Kulturmeglerne og assisterende presseråd ved Den norske FN-delegasjonen i New York. Sigrun har en bachelor i journalistikk fra Høgskulen i Volda og en master i medievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Gudrun Glette

Regissør, Nasjonaloperaen

Gudrun Elisabeth Glette har en mastergrad i Educational Theatre fra New York University, muntlig fortellerkunst fra Høgskolen i Oslo og Akershus, storfag musikk fra Høgskolen i Bergen og lærerutdannelse fra Universitetet i Stavanger. Ved Operaen har hun også vært administrator for Operakoret, og som frilanser har hun hatt regiansvar for en rekke oppsetninger innen opera og fortellerteater. Glette har undervist i muntlig fortellerkunst ved HiOA. Hun har også turnert mye med sin egen produksjon «Lurvehette» for Den kulturelle skolesekken samt vært frilansforteller og -sanger. Glette var initiativtaker og prosjektleder for cd-en «Syng som Småfolk» som fikk spellemannspris for beste barneplate i 1998.

Bård Hestnes

Rådgiver, Norsk kulturskoleråd

I Norsk kulturskoleråd har Bård Hestnes ansvar for digital utvikling og Kor Arti' digital. Han har lang fartstid i kulturskolerådet, der han har hatt en rekke prosjektlederoppgaver. Før han begynte i Norsk kulturskoleråd arbeidet Hestnes som rektor ved kulturskolen i Malvik kommune. Hestnes har også medvirket som musiker og produsent på flere radio- og tv-produksjoner, teater- og revyoppsetninger og en rekke cd-innspillinger.

E-post: bard.hestnes@kulturskoleradet.no / Telefon: +47 915 20 001

Lage Thune Myrberget

Trommeslager, komponist, musikkpedagog og digital rådgiver

Lage Thune Myrberget er utdannet musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole. Han har i 25 år arbeidet som slagverker, komponist, pedagog og digital rådgiver, det meste av tida med base i Oslo. Myrberget har utgitt lærebøker for slagverk og publisert over 500 filmer på YouTube. De senere årene har han jobbet med kulturledelse rundt i Norge samt som innleid konsulent for Norsk kulturskoleråd. Lage Thune Myrberget har alltid jobbet med undervisning og er svært nysgjerrig på unge talent og unike uttrykk.

Siri Singsaas

Frilansarbeider på kulturskole- og kulturfeltet

Siri Singsaas har vært avdelingsleder innen visuell kunst i Trondheim kommunale kulturskole i 17 år der hun etablerte tilbudet og bygde opp seksjonen. Hun har også i 20 år hatt en delstidstilling som prosjektleder og prosjektmedarbeider i Norsk kulturskoleråd. Singsaas har variert kunstfaglig utdanning med lærerutdanning innen musikk, universitetsutdanning innen dans samt Statens lærerskole i forming og  annen ulik utdanning innen visuell kunst.

Ragnhild Skille

Rådgiver, Norsk kulturskoleråd

I kulturskolerådet jobber Ragnhild Skille som veileder innen kulturskoleutvikling. Hun har også ansvar for å bistå kulturskolene som arbeider for bedre inkludering i kommunene. Å jobbe med tematikken «kultur og helse», derunder musikkbasert miljøbehandling, er også innen hennes fagområde. Tidligere har hun jobbet som prosjektleder for prosjektene Kreativt oppvekstmiljø og Positivt Skolemiljø. Skille var med og startet Kor Arti' og Ut på golvet, og har utviklet materiell og holdt kurs innen dette. Innen kort tid gjør hun ferdig en masteroppgave i kunnskapsledelse, med fokus på kulturskolens rolle i kommunalt samskapingsperspektiv.

E-post: ragnhild.skille@kulturskoleradet.no  / Telefon: 952 18 618

Anne Gabrielle Sørensen

Gestaltterapeut og kunstbasert og gestaltorientert coach

Utdannet ved Statens Teaterhøgskole, skuespillerlinjen. Har arbeidet fast ved flere profesjonelle teatre. I over 20 år har hun arbeidet som frilanser, på egne og andres forestillinger, som skuespiller, instruktør og manusforfatter. Hun er også utdannet som gestaltpsykoterapeut/coach, veileder og traumeterapeut, og har egen praksis. Hun har samarbeidet med Norsk kulturskoleråd gjennon flere år, og har hatt en viktig bidragsyterrolle i Nordeaprosjektet KUL-TUR siden 2013.

 

Inger-Anne Westby

Dosent, Norges musikkhøgskole

Westby er ansatt ved Norges musikkhøgskole som dosent i fagdidaktikk. Hun har utdanning som lærer med musikk fra Høgskolen i Bergen, og cand.philol. i musikkvitenskap, med fordypning i musikkpedagogikk, fra Universitetet i Oslo. Westby har 25 års erfaring som lærer i grunnskole og kulturskole. Hun har vært aktiv i utviklingen av to nye valgemner i ledelse ved Norges musikkhøgskole. Hun underviser i generell fagdidaktikk og har ansvar for grunnskolepraksis. I tillegg har hun ledererfaring som kulturskolerektor og som skolefaglig leder på kommunenivå. Westby var direktør i Norsk kulturskoleråd 2011-2013.

Torkel Øien

Rådgiver, Norsk kulturskoleråd og rådgiver, KS

Torkel Øien har sin utdannelse innen musikk, pedagogikk, innovasjon samt administrasjon og ledelse. Han er for tiden ansatt i Norsk kulturskoleråd, der halve stillingen er knyttet til prosjektet «Kulturskolen i fremtiden» i et samarbeid med KS (kommunesektorens organisasjon). Øien har lang erfaring i veiledning og rådgivning av kommuner og kulturskoler i lokalt utviklingsarbeid, knyttet til kunst- og kulturarbeid for barn og unge. Øien har vært med i utviklingen av Nordea-prosjektet KUL-TUR, med spesielt fokus på produksjon, prosjektledelse og formidling. Han har rik arbeidserfaring, bl.a. som innovasjonsrådgiver, kulturhus- og kulturarenasjef, musikkonsulent samt som kulturskolelærer og -leder.

E-post: torkel.oien@kulturskoleradet.no / Telefon: +47 480 63 060

Jonas D. Aakre

Kursholder, prosessleder og coach, Jonas Aakre Konsultasjon

Jonas D. Aakre har vært med på å utvikle og drive Norges eneste nisjeskole for moderne prosjektledelse, Emergence School of Leadership. Siden 2004 har han også undervist i prosjektledelse ved bl.a. OsloMet og Høyskolen Kristiania. I dag jobber Aakre mest med kurs- og utviklingsforløp for prosjektledere i både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Fremover skal han bidra i etablering og drift av Society Lab, et nystartet inkubator for bærekraftige og samfunnsnyttige prosjekt. Aakre er også en av forfatterne bak Prosjekthåndboka, en populær verktøykasse for kreative prosjekt og team. Han er opprinnelig utdannet sivilmarkedsfører, med videreutdanning i prosjektledelse og gestaltorientert coaching.

Lisbeth Wathne Svinø

Rådgiver, Norsk kulturskoleråd

I kulturskolerådet arbeider Lisbeth Wathne Svinø med Nordea-prosjektet KUL-TUR samt er veileder i kulturskoleutvikling. Hun er utdannet innen musikk ved universiteter og høgskoler i både inn- og utland, som klassisk slagverker og pedagog. Hun er også pedagog/veileder/coach, med undervisnings- og veiledningspraksis fra musikk, coaching, salg/service og arbeidssøkerrelaterte fagområder. Ved Norges musikkhøgskole underviser hun i entreprenørskap og forretningsmessige fag. Hun driver et konsulentselskap der hun bl.a. arbeider med team-/organisasjonsutvikling, lederutvikling og coaching.

E-post: lisbeth.w.svino@kulturskoleradet.no / Telefon: +47 481 67 707

Lars Emil Johannessen

Rådgiver, Norsk kulturskoleråd

Lars Emil Johannessen er rådgiver i Norsk kulturskoleråd, leder for næringsgruppen og kontaktperson for samarbeidet med Nordea. Han har jobbet i Norsk kulturskoleråd med ulike oppgaver siden 1995. Han er utdannet trompetpedagog og har jobbet i musikkskole og som musikklærer i ungdomsskolen. Ansvaret for Norsk kulturskoleråds samarbeid med næringslivet har han hatt siden 2005. 

E-post: lars.emil.johannessen@kulturskoleradet.no /
Telefon: +47 907 43 814

Ingrid Almås

Rådgiver, Norsk kulturskoleråd

Ingrid Almås er utdannet faglærer i musikk, og har vært tilknyttet kulturskolerådet i en årrekke. Hun har vært prosjektleder for ulike samarbeidsprosjekt initiert av Norsk kulturskoleråd, og for utarbeidelse av undervisningsmateriellet Kor Arti’ hvor hun også har vært en aktiv kursholder. Hun var koordinator for gruppa som utarbeidet fagplanen for musikk i gjeldende rammeplan for kulturskolen. I dag jobber hun med arbeidsoppgaver tilknyttet kulturskolerådets eksterne samarbeidsparter. Hun kombinerer dette med en stilling som kulturskolelærer.

 

E-post: ingrid.almas@kulturskoleradet.no / Telefon: +47 995 17 031

Egil Hofsli

Kommunikasjonssjef, Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli er redaktør for kulturskolebanken.no, og har ledet arbeidet med å fornye nettestedet høsten 2019. Han har hovedansvaret for utlegging av innhold samt strukturering m.m. Han produserer også artikler, og leverer både tekst og bilder til kulturskolebanken.no. Hofsli har arbeidet som kommunikasjonsmann siden 2005. Før det arbeidet han som journalist i perioden 1985-2005, hovedsakelig i aviser og tidsskrift, og da som både redaktør, redigerer, journalist og fotograf.

 

E-post: egil.hofsli@kulturskoleradet.no  /  Telefon: +47 908 35 229