i samarbeid med

Kulturskolebanken

Kulturskolebanken

Tekst: Egil Hofsli

Nettstedet kulturskolebanken.no er ment å være en nyttig og brukervennlig verktøykasse for kulturskoleansatte på nett.

Kulturskolebanken gjennomgikk høsten 2019 en større renovasjon, og framstår fra 2020 i ny drakt. "Nye kulturskolebanken» er like kodefri, gebyrfri og kortfri som den forrige utgaven var. Og fortsatt er den en del av Nordeaprosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om.

Målsettingen med både prosjekt og nettsted er å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

Nettstedet inneholder i all hovedsak fagstoff relevant for deg som arbeider med kulturproduksjoner og formidling i kulturskolen - samt synliggjøring av slik aktivitet.

I tillegg har nettstedet en nyhetsseksjon, for å synliggjøre mer av aktiviteten som prosjektet frambringer.

Bidragsyterne til kulturskolebanken.no er mange. Det er viktig for Nordea og Norsk kulturskoleråd at alt som tilbys på nettstedet er av høy kvalitet, og derfor har en vært kresen i valget av hvem som har forfattet de ulike artiklene. Mange artikler er levert av ansatte med riktig kompetanse i Norsk kulturskoleråd, men omtrent like mye er innkjøpt fra fagpersoner med den ønskete spisskompetansen på de ulike områdene.

Digitalbyrået Arego har ansvaret for design, systemutvikling og teknisk drift av nettstedet.

Les også: Bidragsytere i kulturskolebanken.no   /   Kontaktpersoner for kulturskolebanken.no

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.