i samarbeid med

Tidsfrister og faser

Tidsfrister og faser

Faser for aktørene

Tidsfrister og faser

Tekst: Anne Gabrielle Sørensen

Tidsfrister er til for å holdes! Og det er av en grunn.

Vi må aldri glemme at vi formidler kunst fra scenen til et publikum i salen.

Å utvikle en forestilling og utvikle enkeltprestasjoner er en prosess. En kreativ, kunstnerisk prosess som har forskjellige faser og krever tid for å oppnå kvalitet.

En kunstnerisk prosess inneholder et teknisk, håndverksmessig arbeid samt et personlig arbeid med en individuell tolkning.

Det er ofte mange sceniske prosesser med ulike kunstneriske fagfelt i en produksjon. Alle prosessene i hvert fagområde skal respekteres, slik at muligheten for å yte sitt beste er til stede for alle.

Faser for aktørene

Tekst: Anne Gabrielle Sørensen

Tidsaspektet og tidsfrister i de forskjellige fasene i en produksjon kan variere mye.

Det er mange omstendigheter som bestemmer hvordan en produksjonsplan blir. For eksempel tilgjengeligheten av aktørene, økonomiske ressurser, tid i fremføringslokalet … Veldig ofte, i kulturskolesammenheng eller i middels store produksjoner, vil en prøve deler av fremføringen separat for så å «sy det hele sammen» til slutt.

Faser for aktørene på scenen:

  1. Presentasjon av innhold for aktørene og konseptet av forestillingen. I teateret blir denne fasen kalt «leseprøver».
  2. Individuelle prøver. Arbeid med personlig tolkning. Innøving av teknikk. Utprøving av arrangement. «Blokking» av arrangement.
  3. Fellesprøver med inn/utganger og overganger.
  4. Gjennomganger. Tilvenning for aktørene av scenerommet, formidling og relasjon til publikum.

I den siste fasen er det viktig med så mange gjennomganger som mulig. I det profesjonelle teateret kalles denne fasen for «oppkjøring mot premiere». Der er det også publikumsprøver før premiere.

Grunnen til at aktørene på scenen skal ha flere gjennomganger, er for å slippe å konsentrere seg om det «tekniske» arbeidet. Dvs.: Hvor går jeg, står jeg – inn-, ut- og overganger.

De skal kunne fokusere innlevelse i fremføringen sin, situasjonene og relasjonene mellom karakterene samt relasjonen til publikum.

Det syndes ofte mot den siste fasen i amatørproduksjoner. Det kan være fordi tidsfristene ikke blir holdt i de tidligere fasene, eller at det ikke er satt av tid til denne fasen i utgangspunktet. Dette kan skape store frustrasjoner hos aktørene.

Tips: Hvis tidspresset i siste fase er stort, er det viktig med kjøreplan for lyd og lys samt en skisse på scenebildet, så det ikke stjeler tid fra aktørene på scenen.

Instruktøren kan også bestemme mye i forkant, f.eks. inn- og utganger, plassering av aktørene i scenebilde, uten at aktørene er medskapende.

Merk: Bruk tid på aktørene på scenen i siste fase mot premiere.

 

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her