i samarbeid med

Roller i middels store produksjoner

Roller i middels store produksjoner

Tekst: Anne Gabrielle Sørensen

 • Instruktør: Har det overordnede ansvaret for den kunstneriske helheten i forestillingen. Avgjøre hva som skal fortelle gjennom forestillingen. Samarbeider med scenograf, lys, lyd o.l., som arbeider videre med konseptet gjennom sitt faguttrykk. Instruerer aktørene.
 • Koreograf: Designer dans/bevegelse. Innøving. Lager applaus.
 • Scenograf: Designer de visuelle «rommene» og omgivelsen(e) som aktørene på scenen befinner seg i.
 • Kostymeansvarlig: Designer eller finner kostymene.
 • Sminkeansvarlig/maskør: Designer «sminkemasker» og annen sminke til aktørene. Sminker aktørene.
 • Sufflør: Hjelper aktørene på scenen under forestilling og prøver, hvis de glemmer hva de skal si eller gjøre. Er til stede under prøvetid eller avsluttende prøver. Kan også hjelpe til med innøving av tekst.
 • Rekvisitør: Designer eller finner rekvisittene som skal brukes.
 • Lysdesigner: Designer lyset til forestillingen, og kjører lys.
 • Produsent: Ansvarlig for det økonomiske i produksjonen.
 • Produksjonsleder: Har det overordnede ansvaret for den tekniske gjennomføringen. Innkaller til og leder produksjonsmøter. Lager produksjonsplan, og kjøreplan til forestillingen for lyd/lys og teknikere i samarbeid med instruktøren.
 • PR-ansvarlig: Markedsføre forstillingen.
 • Plakat-/reklamedesigner: Lager reklamemateriell.
 • Inspisient: Ansvarlig for gjennomføringen av alle prøver og forestillinger. Inspisienten sørger for prøveplan, kostyme og sminkeplan i samarbeid med instruktøren. Passer på at alle er på scenen til riktig tid og på riktig sted under prøver og forestilling. Er Instruktørens «høyre hånd» gjennom produksjonen.

Teknikere

 • Scenearbeidere under forestilling.
 • Lys: kjører lys.
 • Lyd: kjører lyd, ansvar for lydprøver og mikrofoner/mygger.

På scenen

 • Skuespillere.

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her