i samarbeid med

Roller i en produksjon

Roller i en produksjon

Tekst: Anne Gabrielle Sørensen

Det er ikke bare de som står på scenen foran et publikum som har «roller» i en produksjon. Bak scenen og helt fra produksjonsstart er det mange personer – med egne fagfelt – som alle jobber for at forestillingen skal bli best mulig.

Det er viktig at rollene fylles så godt det lar seg gjøre, slik at ikke instruktøren må utføre oppgavene rett før premiere, eller at de ikke blir utført. Hvis det ikke er mulig å fylle rollene, bør dette tydeliggjøres så tidlig i produksjonen som mulig.

Selv i enkle visninger og fremføringer er det lurt at noen har spesifikke roller som påtar seg et ansvar. Dette vil gjøre at en enkel visning kan få et helhetlig og «profesjonelt» uttrykk.

Les også: Roller i enkle visninger  Roller i middels store produksjoner  Roller i store produksjoner 

Tidsfrister og faser 

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her