i samarbeid med

Økonomi

Økonomi

Tekst: Norsk kulturskoleråd

I ethvert prosjekt er det nødvendig å avklare rammer, mål og forventninger.

Produksjonsleder og prosjektleder må gjøre en avtale om hva som skal oppnås, hvordan det skal organiseres og hvilke rammer og målgrupper som finnes.

Prosjektmandat

Å fylle ut og signere et prosjektmandat er en ryddig og fornuftig måte å få dette på plass på.

Prosjektmandatet skal inneholde

  • beskrivelse av idéen/oppdraget — angivelse av hvilke behov og mål ideen skal oppfylle
  • tidsplan og ressurser – omfatter planlagt varighet og forventet ressursbruk
  • informasjon om organisering og ansvar – beskrivelse av hvem som er ansvarlig for å gjennomføre, og hvordan

Prosjektmandatet etableres av eier og iverksetter av et prosjekt.

Prosjektmandatet etableres på bakgrunn av en idé, bestilling eller et behov.

Prosjektmandatet gir en tydelig beskrivelse og definisjon av idéen og de rammebetingelser som gjelder, og er grunnlaget for utvikling av prosjektbeskrivelse/planer.

Tilsvarende kan det utvikles et «produksjonsmandat» som tydeliggjør rammer, forventninger, mål og tiltak i en produksjon. Vi har i denne sammenheng lagt ut et «produksjonsmandat» – prosjektlederens «bestilling» til produksjonsleder.

Økonomi

Budsjett og økonomiske rammer er viktig å avklare tidlig – dette er en del av fundamentet for god planlegging og gjennomføring. Budsjett er en plan for anskaffelse og bruk av ressurser, samtidig som det er et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i prosjektets økonomistyring.

Relevante dokument: Produksjonsmandat - skjema (docx)  / Budsjettskisse - eksempel (pdf)

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her