i samarbeid med

Idéutvikling

Idéutvikling

Tekst: Jonas D. Aakre

Du har sikkert erfart hvor frustrerende vanskelig det er å stå bom fast når du prøver hardt å få til noe? Eller motsatt, hvor deilig enkelt det er når den gode løsningen nærmest kommer av seg selv?

Stagnasjon og gjennombrudd går gjerne hånd i hånd i en kreativ prosess. Men hvordan kan vi lære kunsten å skape, gjenkjenne, videreutvikle og realisere gode ideer når vi må? Vi vil slå et slag for tre skritt eller faser som er viktige i denne prosessen.

  • Først må du skaffe deg innsikt ved å gjøre god research for å skjønne problemet eller oppgaven.
  • Så trenger du verktøy for å lage og velge flere og gode løsninger/ideer.
  • Til slutt anbefales det at du prototyper, altså tester og videreutvikler ideen, helt til den virker og forhåpentligvis blir en suksess.

Ved å jobbe på denne måten vil du forhåpentligvis få flere og bedre ideer enn du gjør til vanlig. I tillegg vil du trolig oppleve at prosessen er morsommere. For å hjelpe deg litt på vei, skal vi her vise to ulike måter du kan jobbe i en kreativ prosess på. Først når du skal komme opp med ideer, og så når du skal velge ut noe å gå videre med.

Brainstorming

Brainstorming er en enkel og rask øvelse som egner seg både for å få opp mange og nye ideer og for å videreutvikle deler av én eller flere ideer. Verktøyet kan også brukes for å tømme hodet for problemer eller svakheter ved en idé.  

Idétrakten

Idétrakten passer når deltakerne har kommet frem til et stort utvalg ideer som de ønsker å sile ned for å sitte igjen med de ideene som har størst potensial.

Tekstforfatten har hentet inspirasjon i Prosjekthåndboka 3.0 – Verktøykasse for kreative team (Aakre og Stryken Scharning, 2017).

Ekstern kilde: prosjekthåndboka.no

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her