i samarbeid med

Prosjektarbeid

Prosjektarbeid

Tekst: Torkel Øien

I veldig mange oppgaver knyttet til forestillinger og fremføringer er prosjektorganisering en hensiktsmessig arbeidsform. Et prosjekt er en arbeidsform hvor en gruppe mennesker settes sammen for å løse en bestemt oppgave innen en avgrenset tidsperiode.

I kulturskolen og andre kulturinstitusjoner er det veldig vanlig å drive slikt arbeid – du kan si at noe av det arbeidet som gjøres er prosjektorganisert, men er likevel en del av den daglige driften, fordi det er «selvsagt» at organisasjonen i stor grad skal gjennomføre forestillinger, utstillinger og konserter.

Kjennetegn på prosjekt er for eksempel

  • Definerte mål
  • Definert tidsramme
  • Avgrensede aktiviteter
  • Kostnadsramme
  • Ressursavklaring
  • Egen organisering
  • Egen styring
  • Utprøving av nye idéer
  • Gjennomføring av bestemte oppgaver

Hvordan

Det er mange måter å organisere prosjektarbeid på. Det er viktig å ta stilling til en rekke punkter før og i oppstarten av et nytt prosjekt. Ikke minst er arbeidet med mål, forventninger, roller og ansvarsfordeling viktig.

Fremdriften i et prosjekt

For å lykkes i et slikt teamarbeid, er det nødvendig å sette opp hvilke avgjørelser og aktiviteter som må til for å nå målene for prosjektet. Det er avgjørende at prosjektet har en klar plan for hvem som skal gjøre hva, når, og med hvem.

Forventningsavklaring

Noe av det viktigste et team kan gjøre for å fungere optimalt, er så tidlig som mulig å avklare sine forventninger til ledelse, medarbeidere, mål og arbeidsform. 

Roller i prosjektarbeidet

For å få et team til å fungere optimalt for den oppgaven det er satt til å utføre, er det viktig med en god besetning. Et fotballag har aldri elleve målvakter på banen – det er avgjørende med kompletterende kompetanse og personlige egenskaper.

Les også: Ansvar og rammer  /  ForventingsavklaringRollefordeling / Idéutvikling  / Økonomi

Ekstern kilde: Prosjekthåndboka 3.0 - Verktøykasse for kreative team  (Aakre og Stryken Scharning, 2017)

Spørsmål til Torkel Øien?

Send ham en e-post

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her