i samarbeid med

Historiefortellinger

Historiefortelling - øvelser

Tekst: Gudrun Glette

En god historieforteller har en bevisst struktur på historien og bruker egne konkrete, beskrivende bilder. Her følger noen øvelser som utvikler dette.

Øvelsene er inspirert av den engelske historiefortelleren Ben Haggarty og er best å gjøre to og to, men kan også gjøres alene. De tre første øvelsene er «skjelettøvelser» (struktur), mens de tre siste gir kjøtt på beina (konkrete beskrivende bilder).

Øvelse 1: Fortelle på tid

 • Utstyr: Stoppeklokke 
 • Hva: Fortell hele historien innenfor en gitt tidsramme: Start med 6 minutter, deretter 3, til slutt 1 minutt. Bruk kortere tidsintervaller dersom det er en kort historie.
 • Hensikt: Få fram handlingen, det som driver historien fremover, og utelat detaljer.

Øvelse 2: Heldigvis og uheldigvis

 • Utstyr: Papir og blyant 
 • Hva: Lag en graf over opp- og nedturene i historien. Start med en rett horisontal linje midt på arket, start i venstre ende og tegn en graf som viser opp- og nedturene fra hovedpersonens synsvinkel. Kan også gjøres fra de andre karakterenes synsvinkel. Sett stikkord på hvert høydepunkt og hver nedtur, og se hvilke som peker seg ut. Start setningene med «heldigvis» og «uheldigvis» etter innledningen. Ett eksempel kan være et Askeladden-eventyr: Disse starter gjerne under streken, med en mangel. Han vil ut å søke lykken, og hører heldigvis om en prinsesse (opptur), men uheldigvis dukker det opp en hindring (nedtur), men heldigvis så overkommer Askeladden hindringen (opptur), uheldigvis kommer det en hindring til (nedtur), og så videre. Vær oppmerksom på at det kan komme flere oppturer eller nedturer etter hverandre.
 • Hensikt: Finne dynamikken i historien.

Øvelse 3: Historiene i historien

 • Utstyr: Papir og blyant 
 • Hva: Del historien inn i 5, 7 eller 9 kapitler (scener) + innledning og avslutning. Start med «Historien om hvordan …» For eksempel: Bukkene Bruse:

Innledning: Det var en gang tre bukker som skulle til seters for å gjøre seg fete. På veien måtte de over ei bru, og under brua var det et troll.

Kapittel 1: Historien om hvordan den minste bukken kom seg over brua.

Kapittel 2: Historien om hvordan den mellomste bukken kom seg over brua.

Kapittel 3: Historien om hvordan den største bukken kom seg over brua.

Avslutning: Så gikk til de til seters og spiste seg fete. Og snipp snapp snute, så var eventyret ute.

Kapitlene er et godt arbeidsredskap for å kunne jobbe med én del av historien om gangen og skape variasjon mellom delene. Sett gjerne på kreative titler á la VG for å gjøre essensen tydeligere og arbeidet morsommere. Bruk fantasien! For eksempel på Bukkene Bruse kapittel 3: «Fossmonster spiddet til døde!»

Øvelse 4: Striking point

 • Hva: Lukk øynene. Tenk på historien og fang det første bildet som dukker opp. Ikke let etter det du tror er det riktige bildet! Beskriv bildet til en partner som stiller spørsmål om hva du ser, lukter og hører. Beskriv alle detaljer. Sitt gjerne rygg mot rygg med lukkede øyne. Unngå ja/nei-spørsmål. Jo mer av historien man tar seg tid til å beskrive på denne måten, dess rikere blir bildene som formidles. Merk: Vær konkrete i beskrivelsene.
 • Hensikt: Få fram egne bilder og sett ord på dem. Gjør historien personlig.

Øvelse 5: Gibberish

 • Hva: Velg et kapittel og fortell på tullespråk. Overdriv kroppsspråk og tonefall. Gjør det samme med de andre kapitlene.
 • Hensikt: Få fram følelsene i historien, dette gir liv og variasjon i uttrykket.

Øvelse 6: Regi

Denne øvelsen krever en partner.

 • Hva: Velg et kapittel og la partneren være regissør og bestemme hva du skal fokusere på.

1) Handling

2) Beskrivelse

3) Følelse (for eksempel: Hun kjente hjertet banke fortere).

Den som er regissør, ber den som forteller fokusere det som hjelper historien frem og gjør den interessant. Kan utvides med

4) Direkte tale

5) Indirekte tale

6) Pauser

 • Hensikt: Skape variasjon i uttrykket. Få fram viktige bilder og følelser.

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her