i samarbeid med

Kommunikasjon og historiefortelling

Kommunikasjon og historieformidling

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

Kommunikasjon er avgjørende i samspillet mellom mennesker, og en viktig faktor når noe skal fremføres – «overleveres fra en til en annen».

Coaching er ikke noe vi tror du kan lære av å lese én tekstside, men her presenterer vi noen tanker rundt måter å tenke på som kan styrke og variere arbeidet innenfor våre fagområder.

I kommunikasjon handler det blant annet om å fortelle historier. Så hvordan kan vi trene oss i å formidle historien på en god og kommuniserende måte, uansett hva budskapet er, eller hvilket kunstfag vi utøver?

Les også: Kommunikasjon og coaching  Historiefortelling   Hvordan styrke en persoling fremføring

Spørsmål til Lisbeth Wathne Svinø?

Send henne en e-post