i samarbeid med

Verktøy

Verktøy – målgruppe

Verktøy – markedsplan

Verktøy – tidsplanlegging/aktivitetsplan

Verktøy – målgruppe

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

Poenget med å definere målgruppe for en produksjon er å finne ut hvem du ønsker at skal «kjøpe» det du produserer.

Dette henger igjen sammen med markedsføringsaktiviteter og omdømmebygging. Og kanskje også hvilket lokale som er best egnet til produksjonen? Dette bør kanskje også ha innvirkning på hvilket innhold som presenteres.

Når du vet hvem du vil nå, så er det lettere lykkes med å nå målgruppen på en så effektiv og god måte som mulig.

Interessenter er alle som har større eller mindre interesse av produksjonen, og noen av dem er viktigere enn andre. Vi må velge ut noen av interessentene, for eksempel hvem som er mest ønsket som publikum ved en forestilling. En målgruppe kan ofte differensieres, da en forestilling for eksempel kan ha både voksne og unge som ønsket publikumsgruppe.

Dette gjør du

Samle viktige involverte parter og diskuter dere frem til hvem som er ønsket målgruppe for produksjonen.

 

Verktøy  markedsplan

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

Her får du en innføring i det til å jobbe mot markedet. Markedsføring, markedsstrategier og markedsplanarbeid er et fag i seg selv.

Erfaringsmessig er dog kulturlivet litt lite bevisst på hvordan det skal arbeides med dette temaet, så hvis veiledningen nedenfor kan bidra til en større grad av bevissthet, er det flott. Oppskriften kan brukes på produksjoner i alle størrelser.

Dette gjør du

Samle viktige involverte parter og diskuter temaene nedenfor:

1) Hva? Hva skal du si? Hvilket innhold skal du bruke mot målgruppen slik at de blir interesserte i å besøke den produksjonen du setter opp?

2) Hvor? Hvilke kanaler og medier skal du bruke for å nå målgruppen?

3) Når? Hvor lang tid i forveien skal du markedsføre?

Dette kan være lurt å ha med når du markedsfører

Begrepene som følger her, er hentet fra salgsverdenen.

  • Unique Selling Points (USP). Hva er unikt med ditt prosjekt/din produksjon?
  • Return of Investment (ROI). Hva får kunden/publikum igjen ved å kjøpe ditt prosjekt eller besøke din produksjon?

 

Verktøy – tidsplanlegging/aktivitetsplan

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

Det er alltid lurt å planlegge tiden, slik at du har kontroll på alt som skal skje, gjerne med et system der ansvarspersonen er beskrevet.

Når det gjelder ansvar, er det smart at kun ett navn er nevnt. Denne personen kan deretter delegere. Utfordringen med å gi ansvar til flere personer, er at det blir vanskelig å kontrollere om aktiviteten er utført eller ei.

Vi har alle ulike systemer for tidsplanlegging. Dette er bare et forslag blant mange muligheter.

Forslag til modell

Sjekk ut om et Gantt-skjema (utviklet av Henry Gantt) kan være noe for deg.

Poenget er å få oversikt over

  • hvilke aktiviteter som skal gjennomføres
  • hvordan aktivitetene henger sammen, hvordan de påvirker hverandre
  • når de skal gjennomføres
  • hvem som har ansvar
  • hvilke av aktivitetene som er viktigere enn andre (milepæler)

Det fins avanserte dataprogrammer du kan bruke til dette, men du kan også bruke et vanlig regnearkprogram, som for eksempel Excel.

Lenke til ekstern kilde: Gantt-skjema (omtale i Wikipedia)

 

 

Spørsmål til Lisbeth Wathne Svinø?

Send henne en e-post