i samarbeid med

Entreprenørskap for kultur og unge

Entreprenørskap for kultur og unge

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

Ungt entreprenørskap er en organisasjon som jobber for å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom ulike entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet. UE skal fremme holdninger, ferdigheter og kunnskap om arbeidsliv og entreprenørskap. For å få til dette arbeider de tett sammen med både utdanningsinstitusjonene, næringslivet og kommunene. UE skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier, og ønsker å finne møteplasser og bygge nettverk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Unge arrangører er et nytt nasjonalt prosjekt i regi av UKM Norge som ble startet høsten 2010.

Med skoleringstilbudet Kulturarrangør (KultArr) ønsker Norsk kulturskoleråd å bidra til økt fokus på kompetanse og høy kvalitet rundt forberedelser til og gjennomføring av ulike produksjoner på kulturskolen. Mer informasjon på kulturskoleradet.no (se lenke til Kulturarrangør nederst i artikkelen), der du også kan du kjøpe et nyttig hefte.

Lenke til eksterne kilder: Ungt entreprenørskap   /  UKM Norge - Unge arrangører   /  Kulturarrangør (KultArr)

Spørsmål til Lisbeth Wathne Svinø?

Send henne en e-post