i samarbeid med

Fra idé til presentasjon

Prosjektarbeid

Produksjon

Entreprenørskap

Regi

Dramaturgi

Roller i en produksjon

Presentasjonsteknikk

Teknikk

Kommunikasjon og historiefortelling

Visuell kunst

Evaluering

Fra idé til forestilling