i samarbeid med

Takknemlighet i Rogaland for Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland

KOPERVIK: Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland har vært med på å samle hele fylket til ett kulturskolerike, der de gode relasjonene mellom kulturskolene har blitt enda sterkere. Det sier Kirsten Jæger Steffensen, rektor ved Karmøy kulturskole og leder av Norsk kulturskoleråd Rogaland gjennom det aller meste av tida Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland har pågått i hennes hjemfylke.

Les mer

Nordeas innovasjonsstipend

Stipend på 100 000 kroner kan søkes nå!

Talent møter mentor

Les om spennende mestermøter

Nordeas kulturskolepris

Les mer om prisen og tidligere prisvinnere

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Ny prosjektrunde i gang i Rogaland

Bidragsytere

Bidragsytere til KulturskoleBanken

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for Kulturskolebanken