i samarbeid med

Talenter innen visuell kunst kan få mentorhjelp av Kjell Erik Killi Olsen

2020 Killi Olsen kollasj 5.3.png
05.03.2020 Egil Hofsli (tekst og foto av Killi Olsen)

KILLI OLSEN SOM MENTOR: Kjell Erik Killi Olsen skal gjennom Talent møter mentor dele av sin kunnskap med unge kunstnere. (Foto av Mannen fra Havet: skulpturlandskap.no - alle kunstverk: Kjell Erik Killi Olsen)

TRONDHEIM: I juni 2020 vil et utvalg unge kunstnere få et unikt tilbud, muliggjort av et samarbeid mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd: De vil få mentorhjelp av den kjente samtidskunsteren Kjell Erik Killi Olsen. Ungdom i alderen 15-19 år fra hele landet kan nå søke om plass i Talent møter mentor.

Vårens samling følges så opp med et nytt, spennende "møtepunkt" for talentene og mentor høsten 2020, i tilknytning til en utstillingsarena. Tid og sted for denne "møtet" er ennå ikke bestemt.

For de utvalgte ungdommene vil helga 12.–14. juni by på et spennende og eksklusivt møte med en av Norges mest anerkjente samtidskunstnere. Kjell Erik Killi Olsen (67) fra Trondheim er kjent for sitt fritt fabulerende billedspråk, som eksperter mener har aspekter både fra primitiv billedkunst og dagens gategrafitti. Killi Olsen omtales som en kunstens popstjerne, men han er tydelig på at han ønsker å gjøre en innsats for yngre kunstnere. Noe han nå vil gjøre overfor de ungdommene som skal få møte ham gjennom en ny runde med Talent møter mentor.

– Jeg vet jo hvor viktig det er for en ung kunstner å bli sett, sier Kjell Erik Killi Olsen, som selv husker hvem som hadde en slags mentorrolle for ham i tenårene. – Albert Haugsand var rektor ved Sund folkehøgskole (Haugsand var rektor ved Sund folkehøgskole i perioden 1948–1974, red.anm.) i Inderøy da jeg var elev der i to år. Han meg, og la ting til rette for meg, slik han trodde det var best for en ungdom som helt siden 12-13-årsalderen hadde hatt en drøm og et mål om å bli kunstner. Blant annet ble jeg fritatt for undervisning andreåret på Sund, forteller Killi Olsen.

– Hva tenker du om din mentorrolle nå?

– Jeg håper å bidra til at vi i gruppen får en menneskelig, kollegial dialog og et ditto samvær. Med gode diskusjoner. Jeg skal møte ungdommene med respekt og lytte til dem, forsøke å fange opp hva de selv er opptatt av. Jeg skal presentere dem for kunst – også min egen.

Søknadsskjema for Talent møter mentor Kjell Erik Killi Olsen fins på kulturskoleradet.no her

Søknadsfrist: 20. april 2020. Presiering av aldersgrensa: Søkerne må være i alderen 15-19 år ved søknadsfristen 20. april.

Antall deltakerplasser: I utgangspunktet ser en for seg seks-åtte deltakere. Hvis gode grunner tilsier det, kan antallet bli noe høyere.

Del av Nordea-prosjektet KUL-TUR

Talent møter mentor er et konsept som inngår i samarbeidet Norsk kulturskoleråd har med Nordea gjennom Nordea-prosjektet KUL-TUR. Dette prosjektet fokuserer kulturskolenes formidling og framføring av kunst og kultur i lokalsamfunnet.

Mentorordningen er ment som både inspirasjon og påfyll av viktig kunnskap for deltakerne. Her skal ungdommene få hjelp til å finne sin egenart og sin vei videre. Den påtroppende mentoren ser oppdraget som både spennende og gjevt.

Killi Olsen har store vyer og er et oppkomme av ideer, og synes egentlig en tredagers Talent møter mentor-samling er altfor kort tid for alt han kan tenke seg å by ungdommene av opplevelser og faglig påfyll. Men han, Nordea og Norsk kulturskoleråd kan iallfall forsikre at deltakerne får et innholdsrikt program de dagene de er samlet i Trondheim.

Bygger kunstsenter i Trondheim

I hjembyen Trondheim er Killi Olsen i ferd med å bygge kunstsenteret Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K) Også i dette prosjektet, som har en prislapp på drøye 170 millioner kroner, er Killi Olsen svært bevisst på at dette skal gagne unge kunstnere. Det nye kunstsenteret på rundt 3300 kvadratmeter skal blant annet romme utstillingslokaler, kunstverksteder, scene, serveringslokaler samt en skulpturpark på taket. Denne satsingen var en klart medvirkende faktor til at Killi Olsen i 2019 ble tildelt Trondheim kommunes kulturpris.

– Bare noen få ungdommer er så heldige at de får delta i dette prosjektet med deg. Har du noen råd å gi andre unge som drømmer om å bli betydningsfulle og anerkjente kunstnere?

– Ikke bry deg om hva andre mener om kunsten din. Stol på deg selv, så må du tåle å gå på en smell. Jeg vet det er vanskelig å være ung kunstner, men ikke la alles kritikk og meninger knekke deg. Så må du være nysgjerrig, like å utforske nye områder innen kunsten.

Killi Olsen har hatt separatutstillinger i mange land, han har gjort utsmykningsoppdrag for en rekke «tunge oppdragsgivere» og hans kunst er innkjøpt til museer og gallerier i både inn- og utland.

Mer om Kjell Erik Killi Olsen finner du på brandstrup.no her

Samling med mye innhold

Talent møter mentor Killi Olsen finner sted i Trondheim 12.14. juni 2020. Samlinga vil selvsagt inneholde samtaler mellom talentene og mentoren. Det blir felles måltider samt et verksted der det blir mulighet for praktisk arbeid med mentoren til stede. Videre vil Killi Olsen ta ungdommene med til noen kunstutstillinger og -institusjoner i Trondheim, slik at de sammen kan oppleve kunst laget av ulike kunstnere, Killi Olsen inkludert. 

Egenandel, dokumentasjon, referanse, søknadstekst

Søknadsskjema for Talent møter mentor Kjell Erik Killi Olsen fins på kulturskoleradet.no her

Egenandel: Det blir en egenandel på 1900 kroner per deltaker. Denne dekker reise, mat og overnatting, både til samlinga i Trondheim og møte nummer to høsten 2020.

Dokumentasjon: Alle søkere må vedlegge dokumentasjon (som e-postvedlegg) av fire ulike arbeider, som kan være malerier, tegninger, grafikk/trykk, digital kunst, skulpturer, installasjoner m.m. Eller lenke(r) til slik dokumentasjon utlagt på internett eller en kombinasjon av vedlegg og lenker.

Referanse: Søkeren må også oppgi en voksenperson som referanse. Dette kan være en kulturskoleleder, en musikklærer eller en annen voksen – som kan si noe om søkernes egnethet til å delta i Talent møter mentor.

Kulturskoletilhørighet intet krav

Selv om Talent møter mentor-prosjektet er en del av samarbeidet mellom Norsk kulturskoleråd og Nordea, er det intet krav om at søkeren er kulturskoleelev.

Innen utgangen av april vil alle søkere får tilbakemelding om de får delta eller ikke.

Spørsmål om programmet før påmelding kan rettes til rådgiver Ingrid Almås i Norsk kulturskoleråd: Telefon: 995 17 031, e-post: ingrid.almas@kulturskoleradet.no.

Les også: Beskrivelse av Talent møter mentor som konsept

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.