i samarbeid med

Entreprenørskap kan styrke kulturelle produksjoner

2019 Lisbeth Wathne Svinø f.JPG
06.03.2020 Egil Hofsli (tekst og foto)

NYTTIG Å TENKE ENTREPRENØRSKAP: Lisbeth Wathne Svinø, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og lærer i entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole, er sikker på at kultur- og kulturskolefeltet har nytte av å tenke entreprenørskap både i kulturproduksjon og kulturskoleundervisning.

OSLO: Entreprenørskap og forretningsplaner er fortsatt begreper mange forbinder mest med bedrifts- og finansverdenen. Men gjennom Nordea-prosjektet KUL-TUR får kulturskoleansatte lære at kulturelt entreprenørskap kan bidra til høyere kvalitet på kulturelle produksjoner.

– Å hente ut og anvende strukturer o.l. fra entreprenørskapsverdenen, kan være svært gunstig når en arbeider med en kulturproduksjon. Det å definere mål, målgrupper o.l. samt lage strukturer for prosessen og følge en plan laget etter en forretningsplanmal, kan være nyttig. Det vil trolig frigi mer tid til kunstnerisk arbeid – ikke innebære ekstra bruk av tid totalt sett, sier Lisbeth Wathne Svinø, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland, der entreprenørskap er et nytt element i tilbudet som gis.

Ett av hovedfokusområdene i prosjektet

Lisbeth Wathne Svinø har stor kompetanse innen entreprenørskap, og underviser i entreprenørskap og forretningsmessige fag ved Norges musikkhøgskole. Hun har også levert artikler om entreprenørskap til kulturskolebanken.no – se lenke nederst i artikkelen. Hun synes det var et godt grep av Nordea og Norsk kulturskoleråd å få inn entreprenørskap som et nytt element i samarbeidet om Nordeaprosjektet KUL-TUR, da ny avtale ble signert. I den avtalen står det at samarbeidet skal – i tillegg til andre fokus – ha fokus på entreprenørskap, blant annet i form av kursprogram rettet mot ledere og pedagoger i kulturskolene samt et digitalt tilrettelagt tilbud til elever.

De andre hovedfokusområdene i Nordea-prosjektet KUL-TUR er å styrke kulturskolens arbeid med produksjon og formidling samt kulturskolenes synliggjøringsarbeid.

Entreprenørskap på flere møteagendaer

I prosjektet i Rogaland vil entreprenørskap først og fremst ha fokus når kulturskolelederne og prosjektlederne (kulturskolelærere med prosjektansvar, red.anm.) samles på ledermøter og prosjektledersamlinger. Men også på en av kursdagene for samtlige deltakere, vil entreprenørskap indirekte være et tema. Jonas Aakre skal høsten 2020 kurse deltakerne i «Bedre kulturprosjekter på 1-2-3!». Dette skal være et praktisk kurs der han presenterer verktøy for kreative prosjekt og team, der han også skal presenterer «enkle grep som kan skape bedre prosesser og resultater». Aakre, som blant annet er utdannet innen moderne prosjektleder vil da også vise hva utbyttet kan være av å tenke entreprenørskap i kulturproduksjonssammenheng.

Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet.

Lisbeth Wathne Svinø mener entreprenørskapskompetanse er relevant for alle områder av arbeids- og næringslivet, og hun er sikker på at kultur- og kulturskolesektoren er områder hvor entreprenørskap og innovasjonsprosesser er nyttig.

Les også: Entreprenørskap (artikkel forfattet av Lisbeth Wathne Svinø)

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.