i samarbeid med

Ansvar og rammer

Ansvar og rammer

Tekst: Torkel Øien

I større prosjekt, produksjoner, festivaler og så videre, er det behov for dokument som sikrer et felles fundament. Dette kan være planer og kunnskap som gir trygghet når det skal tas valg eller det skal handles raskt.

UKM har i mange år jobbet med å kvalitetssikre og systematisere sitt arbeid på området. Nedenfor finner du noen eksempler på UKM-dokument som kan være nyttige å se til når du planlegger arrangement med mange involverte.

I tillegg kan det være nyttig å se på en veileder for sikkerhet ved store arrangement, utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Relevante dokument: 

Spørsmål til Torkel Øien?

Send ham en e-post